daotaosupham.com

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo – quản lý cấp phòng

 KHOÁ HỌC: Bồi dưỡng kiến thức quản lý  nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo – quản lý cấp phòng

 Học online

Căn cứ nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức;

Căn cứ quyết định số 84/QĐ-BVHTTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ vào văn bản số 493/CBQL phúc đáp Công văn số 002/LKĐT ngày 26 tháng 4 năm 2021 về việc đồng ý phối hợp tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch với Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt.

Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn bị ngạch, bậc, chức danh và nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị, Công ty Cổ phần Giáo Dục và Công nghệ Việt ra thông báo kế hoạch tổ chức các lớp Bồi dưỡng  kiến thức , cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

a. Ngạch chuyên viên

            - Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

            - Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.

            - Viên chức giữa chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III.

            - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

b. Ngạch chuyên vên chính

- Đủ điều kiện 09 (chín) năm giữ chức danh Công chức ngạch chuyên viên.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

c. Nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan.

- Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị.

2. Thời gian  tổ chức: 01tháng - 02 tháng.

3. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt.

4. Kinh phí: (Giảm kinh phí đăng ký nhóm 5 người hoặc đăng ký theo đơn vị).

-       Chuyên viên: 3.000.000 đồng

-       Chuyên viên chính: 3.200.000 đồng

-       Quản lý lãnh đạo cấp phòng: 3.500.000đ

(do học viên hoặc cơ quan, đơn vị cử học viên tham gia khóa học đóng góp)

Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét nhu cầu và cứ cán bộ tham gia lớp học đúng thành phần, đối tượng và thời gian quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt

-       Cơ sở 1: 122/12E Tạ Uyên – Phường 4 – Quận 11 – TP HCM.

-       Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu – Tây Thạnh – Tân Phú – TP HCM.   

-       Cơ sở 3: 80 GS1 – Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương.

-       Cơ sở 4: 105 Lê Sát – Hải Châu – Đà Nẵng.

Bài viết liên quan