daotaosupham.com

Bồi dưỡng trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG,

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định s 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Căn cứ Quyết đinh số 1383/2020/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng trưởng phòng, phó phòng giáo dục và đào tạo;

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế liên kết với Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Việt tổ chức khóa học “Bồi dưỡng trưởng phòng, phó phòng giáo dục và đào tạo” với nội dung như sau:

I.                   ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

-          Trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

-          Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

-          Các đối tượng khác có nhu cầu.

II.                MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành chương trình học, đối tượng bồi dưỡng (gọi chung là học viên):

-          Xây dựng được kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung Ương phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của ngành;

-          Tổ chức thực hiện được kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo và chủ động xử lý các vấn đề của giáo dục địa phương theo thẩm quyền.

III.             CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Gồm 4 mô-đun, 160 tiết (120 tiết lý thuyết, 25 tiết thực hành, 15 tiết ôn tập kiểm tra)

STT

Mô-đun/Chuyên đề

Số tiết

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

1

Mô-đun 1: Quản lý giáo dục

30

16

14

1.1

Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

15

8

7

1.2

Chuyên đề 2: Quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn

15

8

7

2

Mô-đun 2: Tiếp cận giáo dục

30

16

14

2.1

Chuyên đề 3: Công bằng trong giáo dục

15

8

7

2.2

Chuyên đề 4: Phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc

15

8

7

3

Mô-đun 3: Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông

30

16

14

3.1

Chuyên đề 5: Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

15

8

7

3.2

Chuyên đề 6: Cơ sở vật chất, thiết bị; tài chính

15

8

7

4

Mô-đun 4: Đảm bảo chất lượng

30

16

14

4.1

Chuyên đề 7: Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học

15

8

7

4.2

Chuyên đề 8: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các chỉ số phát triển chất lượng giáo dục địa phương

15

8

7

 

Tổng số

120

64

56

 

IV.             THỜI GIAN, HỌC PHÍ, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian học: Thứ Bảy + Chủ Nhật hoặc buổi tối trong tuần

2. Học phí: 3.500.000 đ/khóa học. (bao gồm cả tài liệu, không bao gồm khảo sát thực tế).

3. Địa điểm học:

- Trụ sở chính: Số 122/12E Tạ Uyên – phường 4 – quận 11 – HCM

- Chi nhánh 1: 10B Lưu Chí Hiếu – Tây Thạnh – Tân Phú – HCM.

- Chi nhánh 2: Số 80 đường GS1- Đông Hòa - Tx. Dĩ An - Bình Dương

- Chi nhánh 3: Số 105 Lê Sát - Hải Châu - Đà Nẵng

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp “Chứng chỉ Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM VTE – CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT

Hotline: 0938 855 452 - 0973 745 621

 
                                     

Bài viết liên quan