daotaosupham.com

Văn thư hành chính

VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

 

Tên ngành:                             Văn thư Hành chính

Mã ngành:                              6320301

Trình độ đào tạo:                  Cao đẳng chính quy

Đối tượng tuyển sinh:          Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:                3 năm (6 học kỳ)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo nhân viên văn phòng Văn thư hành chính trình đáp ứng yêu cầu trình độ bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Nhân viên văn phòng Văn thư hành chính có kỹ năng cần thiết trong văn phòng như soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ, các nghiệp vụ lưu trữ hồ sơ; công tác lễ tân, thư ký... Từ đó giúp người học có thể tự tin ứng tuyển làm việc tại các văn phòng của các cơ quan như: Cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế từ trung ương đến cấp địa phương và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân...

Người làm công tác văn thư hành chính được cập nhật kiến thức, nắm được các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường, năng lực sáng tạo, ứng dụng được khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0 đáp ứng nhu cầu công việc.
 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1.Về kiến thức:

- Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư, lưu trữ, thư ký và lễ tân trong các cơ quan, tổ chức;

- Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; quy trình tổ chức quản lý văn bản đến, quy trình quản lý văn bản đi; phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; những quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu;

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ lưu trữ, gồm: thu thập và bổ sung tài liệu; phân loại, xác định giá trị tài liệu; tổ chức xây dựng công cụ tra tìm tài liệu; thống kê tài liệu lưu trữ; bảo quản tài liệu lưu trữ; tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; công bố, xuất bản các ấn phẩm lưu trữ; xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; tiêu hủy tài liệu hết giá trị;

- Trình bày được nhiệm vụ cơ bản của người thư ký, như: lập kế hoạch công tác của cơ quan và các cấp lãnh đạo; chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan, các cấp lãnh đạo; ghi biên bản; lập hồ sơ công việc;

- Mô tả được nhiệm vụ cơ bản người làm lễ tân, như: lập kế hoạch và tổ chức đón tiếp và tiễn khách; chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp phòng họp, hội nghị, hội thảo; chuẩn bị phòng làm việc cho lãnh đạo;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

1.2.2. Về kỹ năng:

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;

- Hướng dẫn được nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, thư ký, lễ tân cho công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức;

- Phát hiện được những văn bản ban hành thiếu hoặc sai thể thức;

- Vận dụng được phương pháp và kỹ thuật soạn thảo văn bản để soạn thảo một số văn bản về công tác văn thư, hành chính, lưu trữ, thư ký, lễ tân;

- Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến một cách thành thạo, chuyên nghiệp;

- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đóng dấu văn bản, đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục phát hành văn bản đi một cách thành thạo, chuyên nghiệp;

- Sao và ban hành bản sao văn bản thành thạo theo đúng các bước của quy trình;

- Xác định chính xác hồ sơ cần lập trong cơ quan, đơn vị;

- Lập thành thạo hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự;

- Hướng dẫn được phương pháp lập hồ sơ;

- Làm thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan thành thạo theo đúng quy định;

- Soạn thảo văn bản trên máy vi tính và quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng thành thạo;

- Sử dụng được một số phần mềm tin học văn phòng và phần mềm chuyên dụng hỗ trợ cho nghề như Word, excel, power point, Team view...

- Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành;

- Nhập đúng thông tin bìa hồ sơ, giấy giới thiệu, đăng ký văn bản đến, văn bản đi, chữ rõ ràng;

- Ứng dụng được công nghệ thông tin vào soạn thảo, xử lý văn bản; quản lý, chuyển giao văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng;

- Xử lý được các tình huống phát sinh trong thực thi nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, thư ký, lễ tân;

- Lập được kế hoạch công tác của cơ quan và các cấp lãnh đạo; chuẩn bị và tổ chức được các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan, các cấp lãnh đạo; ghi được biên bản; lập được hồ sơ công việc...một cách thành thạo;

- Lập được kế hoạch và tổ chức đón tiếp và tiễn khách; chuẩn bị được đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp phòng họp, hội nghị, hội thảo; chuẩn bị được phòng làm việc cho lãnh đạo;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

1.2.3. Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm hiệu quả;

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp trong sáng;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tính nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;

- Có tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc;

- Có đủ sức khỏe để học tập, đáp ứng yêu cầu công tác;

- Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong công ty, cơ quan, đơn vị;

- Quan tâm, chăm sóc đối tác, khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện;

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Văn thư;

- Hành chính tổng hợp;

- Lưu trữ;

- Lễ tân;

- Thư ký văn phòng.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề văn thư hành chính, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

2. Nội dung chương trình:

I Các môn học chung
MH01 Giáo dục chính trị
MH02 Pháp luật
MH03 Giáo dục thể chất
MH04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh
MH05 Tiếng anh
MH06 Tin học
Tổng
II Các môn học, mô đun chuyên môn
II.1 Các mô học, mô đun cơ sở
MĐ 01 Tiếng việt thực hành
MĐ 02 Kỹ thuật soạn thảo văn bản
MĐ 03 Luật hành chính
MH 07 Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước 
MH 08 Khoa học quản lý nhà nước trong công tác văn thư
MĐ 04 Tâm lý học quản lý
MĐ 05 Quản trị văn phòng
MH 09 Kỹ năng giao tiếp
Tổng
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn
MĐ 06 Tiếng anh chuyên ngành
MH 10 Nhập môn công tác văn thư
MH 11 Lịch sử công tác văn thư Việt Nam
MĐ 07 Sử dụng trang thiết bị văn phòng
MĐ 08 Quản lý văn bản đến, văn bản đi
MĐ 09 Quản lý và sử dụng con dấu
MH 12 Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
MĐ 10 Nghiệp vụ lưu trữ
MĐ 11 Nghiệp vụ thư ký văn phòng
MĐ 12 Thực hành lập hồ sơ
MĐ 13 Công tác văn thư trong cơ quan quản lý hành chính
MĐ 14 Công tác văn thư trong trường học
MĐ 15 Công tác văn thư trong tổ chức Đảng, đoàn thể
MĐ 16 Công tác văn thư trong doanh nghiệp
MH 13 Tiêu chuẩn hoá công tác văn thư
MĐ 17 Quản lý văn bản trong môi trường mạng
MH 14 Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức
MĐ 18 Quản lý nhà nước và cải cách hành chính
MĐ 19 Thực hành nghề nghiệp công tác văn thư lưu trữ
MĐ 20 Thực tập tốt nghiệp
Tổng
MĐ 21 Khóa luận tốt nghiệp

 THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VTE – CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
• Email: thuypham@sgt.edu.vn
• Tel: (028)66575511 
• Hotline: 0383.339.369 – Zalo: 0973.745.621

• Cơ sở 1: 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, TP. HCM
• Cơ sở 2: 10B  Lưu Chí Hiếu,  P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. HCM
• Cơ sở 3: 80GS1, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
• Tại Đà Nẵng: 618 Trung Nữ Vưỡng, P. Hoà Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng 
• Tại các tỉnh khác: Xin vui lòng liên hệ trung tâm

Tại các địa chỉ khác xin vui lòng liên hệ

Hotline: 0938 855 452 - 0383.339.369 - 0973 745 621

 

                                     

Bài viết liên quan