daotaosupham.com

Lịch thi và câu hỏi ôn tập lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN

LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN – KHÓA CHỦ NHẬT

THÔNG BÁO : Lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN thi ngày 01/12/2019

STT TÊN CHUYÊN ĐỀ THỜI GIAN GHI CHÚ
1  Phương pháp và kỹ năng dạy học 8h - 9h Học viên được sử dụng tài liệu, mỗi chuyên đề làm trong thời gian 60 phút
2  Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học 9h15 - 10h15
3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 10h30 - 11h30 
4 Tổ chức và quản lý quá trình dạy học 13h - 14h
5  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 14h15 - 15h15
6 Giáo dục học nghề nghiệp Làm tại nhà
7 Giao tiếp & ứng xử sư phạm Làm tại nhà
8

Tâm lý học sư phạm

Làm tại nhà

Lưu ý:

– Học viên chưa nộp hồ sơ, vui lòng bổ sung:

+ 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)

+ CMND photo công chứng

+ Hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 24/11/2019

+ Học viên khi đi thi mang theo phiếu thu và CMND

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

MÔN: TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM(1)

1.Phân tích các thành tố tâm lý của hoạt động dạy? Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong dạy học?

2.Việc dự kiến các hoạt động mà người học sẽ tiến hành trong giờ học để lĩnh hội tri thức dưới sự tổ chức và hướng dẫn của thầy

a/. Theo anh (chị) thuộc thành tố tâm lý nào của hoạt động dạy?

b/.  Phân tích nội dung thành tố đó và rút ra kết luận cần thiết nhằm nâng cao chất lượng cho công việc giảng dạy của mình

3.Tục ngữ có câu:"Không thầy đố mày làm nên" Theo anh (chị) qui luật tâm lý nào của quá trình dạy học làm sáng tỏ được câu tục ngữ trên? Hãy phân tích nội dung quy luật đó và rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của mình

MÔN: GIAO TIẾP & ỨNG XỬ SƯ PHẠM (2)

1. Ngạn ngữ Pháp có câu: ‘Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào?
a/. Bản chất nào của hiện tượng tâm lý người người lý giải được nhận định trên?
b/. Phân tích nội dung bản chất của hiện tượng tâm lý đó. Rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sư phạm sau này của mình.

2.Giao tiếp sư phạm muốn đạt được kết quả tốt phải tuân theo những nguyên tắc nào ? Hãy phân tích 1 (một) trong số các nguyên tắc đó và rút ra ý nghĩa quan trọng với nghề nghiệp của mình?.

3.Anh/ chị có phong cách giao tiếp nào? Phong cách đó có nhược điểm gì? Nhược điểm đó có thể khắc phục không? Nếu được thì bằng cách nào?

4. Chất lượng trọn vẹn của một giờ dạy phụ thuộc vào những kỹ năng nào? Phân tích nội dung các kỹ năng đó?

5.Trong nhóm các kỹ năng giao tiếp, anh chị tự nhận thấy bản thân mình có kỹ năng nào và chưa có kỹ năng nào trong giao tiếp? Lên kê hoạch rèn luyện để có được các kỹ năng trong giao tiếp.


 

MÔN: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC (3)

1.Những khó khăn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học? hướng khắc phục những khó khăn trên?

2. Nêu các tiêu chí đánh giá thông tin trên mạng Internet? Tiêu chí nào quan trọng nhất? Vì sao?

3.Công nghệ thông tin có tác động như thế nào đến việc nâng cao chất lượng và đổi mới quá trình dạy – học?

4.Các ứng dụng của CNTT trong quá trình dạy – học, ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học


MÔN: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC (4)

1.Thế nào là một giờ giảng có hiệu quả? Để có một giờ giảng hiệu quả người giáo viên cần làm gì?

2.Trình bày kỹ thuật dạy học “khăn phủ bàn” và kỹ thuật “mảnh ghép”

3.Phân biệt phương pháp dạy học truyền thống (Hướng vào người thầy) và phương pháp sư phạm tích cực (Hướng vào người trò)?


 

MÔN: GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP (5)

1.Trình bày khái niệm và đặc điểm của giáo dục học nghề nghiệp?

2.Theo anh/chị, quá trình dạy học nói chung và quá trình dạy học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng có sự khác biệt không? Lấy ví dụ minh họa.

3. Trong 4 yếu tố gồm: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và tự giáo dục, yếu tố nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự hình thành và phát triển nhân cách? Tại sao?

4.     Dựa trên cơ sở phân tích các nguyên tắc giáo dục, hãy rút ra 04 (bốn) kết luận sư phạm mà anh/chị quan tâm vận dụng trong quá trình dạy học sau khi hoàn thành khóa học.

5.Bằng hiểu biết của bản thân, anh/ chị hãy trình bày khái niệm giáo dục? Phân tích điểm giống và khác nhau giữa giáo dục học và giáo học nghề nghiệp? 

6.Kể tên các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách? Theo anh/ chị, giáo dục trong nhà trường có thể giúp phát triển nhân cách cho người học bằng những cách nào? 

 


 

MÔN : SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC (6)

1.Các tính chất của phương tiện dạy học? Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học?

2. Các yêu cầu khi lựa chọn phương tiện dạy học? Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học

3.Phương tiện dạy học có vai trò như thế nào trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay?


 

MÔN: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC (7)

1.Phân tích vai trò của mục tiêu dạy học đối với người giáo viên trong tiến trình tổ chức dạy học?.

Lấy ví dụ minh họa từ môn học mà anh/chị đang hoặc sẽ giảng dạy?

2.Anh/ chị làm thế nào để quản lý hoạt động học của học sinh từ kinh nghiệm thực tế giảng dạy?

3.Viết ra 5 mục tiêu dạy học cho 1 môn học mà anh/chị đang hoặc sẽ phụ trách giảng dạy. (lưu ý: viết ở dạng chuẩn đầu ra, các mục tiêu cần bao quát được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng/năng lực thực hành, thái độ/hành vi mà người học có thể đạt được sau khi hoàn thành môn học đó)?.


 

MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG (8)

1.Anh/chị hãy đưa ra tên một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Chỉ rõ: Mục đích nghiên cứu; Đối tượng; Phạm vi nghiên cứu; Giả thuyết khoa học; Nhiệm vụ nghiên cứu.

2.Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?

3.Anh/chị hãy xây dựng khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một vấn đề còn hạn chế, bất cập nào đó trong dạy học mà anh/chị quan tâm. (lưu ý: áp dụng quy trình đã học; nộidung tối thiểu cần trình bày được: hiện trạng, giải pháp thay thế, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, đo lường)

Bài viết liên quan