daotaosupham.com

Lịch thi và câu hỏi ôn tập lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN

LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN – KHÓA CHỦ NHẬT

THÔNG BÁO : Lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN thi ngày 29/03/2020

STT TÊN CHUYÊN ĐỀ THỜI GIAN GHI CHÚ
1

 Phương pháp và kỹ năng dạy học

8h - 9h Học viên được sử dụng tài liệu, mỗi chuyên đề làm trong thời gian 60 phút
2  Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học 9h15 - 10h15
3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 10h30 - 11h30 
4 Giáo dục học nghề nghiệp 13h - 14h
5  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Làm tại nhà
6

Tổ chức và quản lý quá trình dạy học

Làm tại nhà
7 Giao tiếp & ứng xử sư phạm Làm tại nhà
8

Tâm lý học sư phạm

Làm tại nhà

Lưu ý:

– Học viên chưa nộp hồ sơ, vui lòng bổ sung:

+ 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)

+ CMND photo công chứng

+ Hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 29/03/2020

+ Học viên khi đi thi mang theo phiếu thu và CMND


CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TCCN

----------------------

MÔN SỬ DỤNG PTKT&CN DẠY HỌC

Câu 1: Các tính chất của phương tiện dạy học? Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học?

Câu 2: Khi lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học, người giáo viên cần dựa trên những yêu cầu nào?

Câu 3: Khi trình bày bài giảng điện tử bằng powerpoint người giáo viên có thể sử dụng các cấu trúc bài giảng nào? Cấu trúc bài giảng nào đem lại hiệu quả cao hơn, vì sao?

Câu 4: Quy trình thiết kế bài giảng điện tử bằng powerpoint, một số lưu ý khi thiết kế bài giảng điện tử

Câu 5: Phương tiện kỹ thuật dạy học có vai trò như thế nào đối với quá trình đổi mới phương pháp dạy – học?

 

MÔN PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC

Câu 1: Thế nào là phương pháp sư phạm tích cực, lợi ích phương pháp sư phạm tích cực đem lại.

Câu 2: Phân biệt phương pháp dạy học truyền thống (hướng vào người thầy) và phương pháp sư phạm tích cực (hướng vào người trò)

Câu 3: Theo Anh/Chị thế nào là một giờ giảng hiệu quả, và để có một giờ giảng hiệu quả người giáo viên cần làm những công việc gì?

Câu 4: Trình bày một số kỹ thuật dạy học tích cực: kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật bể cá, kỹ thuật động não.

 

MÔN GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP

Câu 1: Giải thích vì sao giáo dục là một hiện tượng đặc biệt?

Câu 2: Bằng hiểu biết của bản thân, anh/ chị hãy trình bày khái niệm giáo dục? Phân tích điểm giống và khác nhau giữa giáo dục học và giáo dục học nghề nghiệp?

Câu 3: Trình bày vai trò của yếu tố di truyền, môi trường và hoạt động cá nhân đối với sự hình thành và phát triển nhân cách?

Câu 4: Kể tên các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách? Theo anh/ chị, giáo dục trong nhà trường có thể giúp phát triển nhân cách cho người học bằng những cách nào?

Câu 5: Trình bày khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu tổ chức thực hiện các con đường giáo dục. Tìm hiểu và nhận xét việc thực hiện các con đường giáo dục ở một trường phổ thông cụ thể?

 

MÔN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC

Câu 1: Những khó khăn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học? hướng khắc phục những khó khăn trên?

Câu 2: Vì sao phải đánh giá thông tin trên mạng Internet, Khi đánh giá thông tin trên internet cần dựa trên những tiêu chí nào? Tiêu chí nào quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 3: Công nghệ thông tin có tác động như thế nào đến việc nâng cao chất lượng và đổi mới quá trình dạy – học?

Câu 4: Yêu cầu chung và quy trình khi thiết kế bài trình chiếu bằng powerpoint?

Các môn không có câu hỏi ôn tập:

1. Tâm lý sư phạm

2. Giao tiếp sư phạm

3. Tổ chức và quản lý quá trình dạy học

 4.Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 

 

Bài viết liên quan