daotaosupham.com

Tài liệu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non hạng 2

1.Xem tài liệu khái quát chung TẠI ĐÂY


2.Giáo dục mầm non theo xu thế đổi mới xem TẠI ĐÂY


3.Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong GDMN xem TẠI ĐÂY


4.Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường xem TẠI ĐÂY

 

5.Kỹ năng tạo động lực làm việc cho GVMN xem TẠI ĐÂY

6.Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non xem TẠI ĐÂY

7.Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng xem TẠI ĐÂY

8.Hướng dẫn làm bài báo cáo thực tập xem TẠI ĐÂY

9.Câu hỏi ôn tập thi lớp Tiêu Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2 xem TẠI ĐÂY

 

 

THAM KHẢO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÁC:

+ Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường mầm non. 

 (xem chi tiết)

+ Chương trình bảo mẫu mầm non

(xem chi tiết)

+ Chương trình cấp dưỡng mầm non

(xem chi tiết)

 Bài viết liên quan