daotaosupham.com

THÔNG BÁO LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K43

THÔNG BÁO LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN K43

Trung tâm thông báo lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN Thi lúc 8h00 ngày 26/7/2020

Lớp sẽ được làm bài ở nhà 5 môn đầu tiên, Vào ngày 26/7/2020 anh chị mang bài ở nhà đi nộp và thi tại lớp 3 môn còn lại.

Trung tâm sẽ phát giấy thi từ chủ nhật 19/7/2020,

Lưu ý: Tất cả bài thi phải làm trên giấy thi của Bộ giáo dục và đào tạo.

Trung tâm gửi anh chị câu hỏi ôn tập bên dưới. Chúc anh chị đạt kết quả cao trong đợt thi này !

Mọi chi tiết anh chị liên hệ: 0938855452 - 0973745621 - 0383339369 để được hỗ trợ

MÔN 1:  SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

Câu 1: Các tính chất của phương tiện dạy học? Trình bày các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học?

Câu 2: Khi lựa chọn, sử dụng phương tiện dạy học, người giáo viên cần dựa trên những yêu cầu nào?

Câu 3: Phương tiện kỹ thuật dạy học có vai trò như thế nào đối với quá trình đổi mới phương pháp dạy – học?

MÔN 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY HỌC

Câu 1: Thế nào là phương pháp sư phạm tích cực, lợi ích phương pháp sư phạm tích cực đem lại.

Câu 2: Hãy  kể tên các phương pháp dạy học tích cực? Tại sao trong quá trình dạy học, người giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau?

Câu 3: Hãy trình bày những nguyên tắc dạy học để đảm bảo việc giảng dạy hiệu quả theo hướng phát triển năng lực người học?

MÔN 3: GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP

Câu 1: Giải thích vì sao giáo dục là một hiện tượng đặc biệt?

Câu 2: Phát biểu khái niệm, phân tích chức năng và đặc điểm của giáo dục nghề nghiệp?

Câu 3: Theo anh/chị, trong các phương pháp dạy học, phương pháp nào thường được sử dụng khi dạy nghề cho học viên? Tại sao?

MÔN 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Câu 1: Những khó khăn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học? hướng khắc phục những khó khăn trên?

Câu 2: Vì sao phải đánh giá thông tin trên mạng Internet, Khi đánh giá thông tin trên internet cần dựa trên những tiêu chí nào? Tiêu chí nào quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 3: Công nghệ thông tin có tác động như thế nào đến việc nâng cao chất lượng và đổi mới quá trình dạy – học?

MÔN 5: TÂM LÝ SƯ PHẠM

Câu 1:Phân tích các thành tố tâm lý của hoạt động dạy? Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong dạy học?

Câu 2: Việc dự kiến các hoạt động mà người học sẽ tiến hành trong giờ học để lĩnh hội tri thức dưới sự tổ chức và hướng dẫn của thầy

a/. Theo anh (chị) thuộc thành tố tâm lý nào của hoạt động dạy?

b/.  Phân tích nội dung thành tố đó và rút ra kết luận cần thiết nhằm nâng cao chất lượng cho công việc giảng dạy của mình

Câu 3:Tục ngữ có câu: “ Không thầy đố mầy làm nên”. Theo anh (chị) qui luật tâm lý nào của quá trình dạy học làm sáng tỏ được câu tục ngữ trên? Hãy phân tích nội dung qui luật đó và rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

(Gợi ý trả lời: Qui luật thống nhất giữa năng lực của giáo viên với sự phát triển năng lực của học sinh – Phân tích nội dung qui luật)

MÔN 6: GIAO TIẾP SƯ PHẠM

Câu 1:Trong nhóm các kỹ năng giao tiếp, anh chị tự nhận thấy bản thân mình có kỹ năng nào và chưa có kỹ năng nào trong giao tiếp? Lên kê hoạch rèn luyện để có được các kỹ năng trong giao tiếp.

 

Câu 2: Để tạo dựng được quan hệ giao tiếp tốt giữa giáo viên và học sinh, theo anh chị cần tuân thủ theo những nguyên tắc giao tiếp nào? Anh hay chị hãy phân tích nội dung các nguyên tắc.Trong các nguyên tắc giao tiếp ứng xử sư phạm, anh (chị) đã thực hiện tốt nguyên tắc nào? Vì sao?

 MÔN 7: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

Câu 1: Quá trình dạy học là gì? Những công việc mà người giáo viên phải thực hiện trong quá trình dạy học.

Câu 2 : Anh/ chị hãy trình bày vai trò của mục tiêu dạy học đối với người dạy và người học? Hãy viết mục tiêu môn học (hoặc mục tiêu bài học) cho môn học mà anh/ chị phụ trách (hoặc mong muốn dạy trong tương lai) trên cơ sở làm rõ mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học cần đạt được sau môn/ bài học.

 MÔN 8: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Câu 1: Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?

Câu 2: Anh/chị hãy xây dựng khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một vấn đề còn hạn chế, bất cập nào đó trong dạy học mà anh/chị quan tâm. (lưu ý: áp dụng quy trình đã học; nộidung tối thiểu cần trình bày được: hiện trạng, giải pháp thay thế, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, đo lường)

 

Bài viết liên quan