daotaosupham.com

Điều kiện làm Hiệu trưởng trường mầm non là gì?

Điều kiện làm Hiệu trưởng trường mầm non là gì?

Có nhiều anh/chị còn đang thắc mắc mình đã đủ điều kiện để trở thành Hiệu trưởng trường mầm non hay chưa? Dưới đây trung tâm xin đưa ra các điều luật mà Bộ Giáo Dục đã ban hành để anh/chị biết nhé:

Căn cứ theo khoản 1, điều 13, Văn bản hợp nhất Số: 06/VBHNBGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2018 Ban hành quy chế và hoạt động trường mầm non tư thục, các tiêu chuẩn để được công nhận làm hiệu trưởng trường mầm non như sau:

 13. Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

Căn cứ theo điều 16, Văn bản hợp nhất Số: 04/VBHN-BGDĐT ngày 25/12/2015 ban hành Điều lệ trường mầm non, các tiêu chuẩn để được công nhận làm hiệu trưởng trường mầm non như sau:

Điều 16. Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, nhà trẻ.
2. Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền.
Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được đánh giá và có thể bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, mỗi Hiệu trưởng chỉ được giao quản lý một nhà trường hoặc một nhà trẻ không quá hai nhiệm kì.
Sau mỗi năm học, mỗi nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ được cán bộ, giáo viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định.
3. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a) Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;
b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

Như vậy, để làm Hiệu trưởng trường mầm non cần các điều kiện sau:
1. Tốt nghiệp Sư phạm Mầm non hệ Trung cấp trở lên
2. Có chứng chỉ quản lý mầm non
3. Có 5 năm kinh nghiệm (hoặc ít hơn)
4. Không quá 65 tuổi
5. Không phải công chức, viên chức nhà nước khi làm Hiệu trường trường mầm non tư thục

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: 0938 855 452 hoặc 0973 745 621 để được tư vấn cụ thể.

Trung tâm thường xuyên khai giảng các khóa học Quản lý mầm non, anh/chị có nhu cầu liên hệ trung tâm tư vấn và báo lịch cụ thể nhé!

Bài viết liên quan