daotaosupham.com

Khai giảng lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tại Bình Dương

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II

(Ban hành kèm theo Quyết định số2186 /QĐ-BGDĐT ngày 28  tháng 6  năm 2016

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I.Đối tượng


Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non  công lập (GDMN), đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non (GVMN) hạng II hoặc đang giữ chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên, chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

 1. Mục tiêu chung

Học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II.

 

 2.     Mục tiêu cụ thể

          a) Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;

          b) Biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng GVMN;

          c) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN;

          d) Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non;

          đ) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên;

          e) Tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

          a) Chương trình gồm có 3 phần:

          - Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);

          - Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);

          - Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

          b) Thời gian bồi dưỡng:

          - 240 tiết.

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết;

+ Ôn tập: 10

+ Kiểm tra: 06

+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết;

+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 04 tiết.


          2. Cấu trúc chương trình


TT

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

60


32


28

1

Quyết đinh hành chính nhà nước

12


8


4

2

Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới

12

 

8


4

3

Kỹ năng tạo động lực làm việc cho GVMN

12

8


4

4

Kỹ năng quản lý xung đột

16


8


8


Ôn tập và kiểm tra phần I

88

 II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

1327062

5

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường


20


12

8

6

Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập


20


12

8

7

Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non


20


10

10

8

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong GDMN


16


10

6

9

Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về GDMN


16


10

6

10

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức “nghiên cứu bài học”


16


8

8

11

Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng


16


8

8


Ôn tập và kiểm tra phần II


88

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch


44


4

40

1

Tìm hiểu thực tế


2424

2

Hướng dẫn viết thu hoạch


44


3

Viết thu hoạch


16
16

 

Khai giảng, bế giảng


4


 


4


Tổng cộng:


240


106

134

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG VÀ THỜI GIAN HỌC

- Hình thức 1: Học liên tục vào các tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).

- Hình thức 2: Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

- Thời gian học: 3 tháng

V. HỌC PHÍ

-  3.500.000đ

- Địa chỉ :

Số 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

+  Tại Bình Dương: 80 GS1 - P. Đông Hòa - Tx. Dĩ An - Bình Dương

          (cách Big C Dĩ An 250m)

+ Tại Đà Nẵng: Số 105 Lê Sát, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

+ Tại các địa chỉ khác xin vui lòng liên hệ

Điện thoại : 0938 855 452 - 0973 745 621

Bài viết liên quan