daotaosupham.com

Lịch khai giảng tháng 10/2016

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2016

TT CT. HỌC LỊCH KHAI GIẢNG H. PHÍ T.GIAN 
I ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - MẦM NON
1 Nghiệp vụ sư phạm
CĐ – ĐH
 T7 + CN 8/10/2016 3.000.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 4/10/2016
2 Nghiệp vụ sư phạm TCCN   T7 + CN 8/10/2016 2.500.000đ 1,5 tháng
 T3+T5+T7 4/10/2016
3 Nghiệp vụ sư phạm GD
mầm non 
 T7 + CN 9/10/2016 3.000.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 3/10/2016
4 Lớp quản lý trường mầm non   T7 + CN 16/10/2016 3.500.000đ 02 tháng
 T3+T5+T7 11/10/2016
5  Lớp Hiệu trưởng trường mầm  T7 + CN 16/10/2016 3.500.000đ 02 tháng 
 T3+T5+T6 11/10/2016
6 Lớp bảo mẫu mầm non   T7 + CN 9/10/2016 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 3/10/2016
7 Lớp cấp dưỡng mầm non   T7 + CN 9/10/2016 2.300.000đ 02 tháng
 T2+T4+T6 3/10/2016
8 Lớp thể dục nhịp điệu chogiáo
viên dạy trẻ mầm non 
 T7 + CN 16/10/2016 1.800.000đ 01tháng
 T2+T4+T6 17/10/2016
II ĐÀO TẠO NGẮN HẠN 
1 Văn thư lưu trữ - HCVP   T7 + CN 2/10/2016 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 10/10/2016
2 Thư ký văn phòng   T7 + CN 2/10/2016 2.300.000đ 1,5 tháng
 T2+T4+T6 10/10/2016
3  Lớp Thông Tin Thư Viên  T7 + CN 2/10/2016 1.500.000đ 1,5 tháng 
 T3+T5+T7 2/10/2016
4 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  T7 + CN 10/10/2016 1.900.000đ 1 tháng
 T2+T4+T6 20/10/2016 2.500.000đ 2 tháng
 T3+T5+T7 27/10/2016 2.500.000đ 3 tháng
5 Nghiệp vụ Báo Chí   T7 + CN 25/9/2016 3.300.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 27/9/2016
6 Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự   T7 + CN 15/10/2016 2.700.000đ 2 tháng 
 T3+T5+T7 18/10/2016
III ĐÀO TẠO AN TOÀN, XÂY DỰNG
1 Lớp Giảng Viên An Toàn Lao Động   T7 + CN 17/10/2016 4.000.000đ 1 tháng
2 Lớp chứng chỉ an toàn lao động  T7 + CN 22/10/2016 800.000đ 1 ngày
3 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình  T7 + CN 16/10/2016 1.300.000đ 10 ngày
4 Chỉ huy trưởng công trình  T7 + CN 30/10/2016 1.300.000đ 10 ngày
5 Nghiệp vụ đấu thầu  T7 + CN 16/10/2016 1.300.000đ 10 ngày
6 Nghiệp vụ quản lý dự án  T7 + CN 16/10/2016 1.200.000đ 06 ngày
7  Đánh giá dự án đầu tư   T7 + CN 30/10/2016 900.000đ 3 ngày 
8  Đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư   T7 + CN 23/10/2016 4.000.000đ 1,5 tháng
9 Đào tạo sơ cấp Nghề ( Thợ sắt , hàn, cốt pha, nề, mộc , điện, nước, cơ khí,….)  T7 + CN 23/10/2016 1.500.000đ 1,5 tháng 
IV ĐÀO TẠO KHÁC
1 Quản lý khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
2 Quản lý nhà hàng     Liên hệ  3 tháng 
3 Lễ tân khách sạn      Liên hệ  3 tháng 
4 Bếp nhà hang Việt Nam      Liên hệ  3 tháng 
5 Pha chế rượu + Pha chế cà fe     Liên hệ  2 tháng 
6 Phục vụ bàn      2.500.000đ 2 tháng 
7<

Bài viết liên quan