daotaosupham.com

Thời khóa biểu lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN K10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT

Địa chỉ: Số 546 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: (08) 66 57 55 11 - (08) 66 57 55 22 - (08) 66 57 55 33

 THỜI KHÓA BIỂU

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TCCN

Địa điểm tổ chức: 546 Lê Hồng Phong, P10, Q10, TP.HCM

Đơn vị học:

Phụ trách lớp:

       Ms. Dung                     ĐT:  0982.112.489

       Ms. Anh                       ĐT:  0938.550.020

Thời gian khai giảng: 22/02/2016

Thời gian học: Học vào ca tối thứ 2 + thứ 4 + thứ 6 ( Từ 18h00 đến 20h30)

Tuần

Thứ

Ngày

Chuyên đề

Giảng viên

T1

Thứ 2

29/02/2016

Sử dụng PT&CN trong dạy học

Ths. Nguyễn Văn Hiệp

Thứ 4

02/03/2016

Sử dụng PT&CN trong dạy học

Thứ 6

04/03/2016

PP và kỹ năng dạy học

Ths. Đoàn Thị Thu

T2

Thứ 2

07/03/2016

PP và kỹ năng dạy học

Thứ 4

09/03/2016

PP và kỹ năng dạy học

Thứ 6

11/03/2016

PP và kỹ năng dạy học

T3

Thứ 2

14/03/2016

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Ths. Nguyễn Văn Hiệp

Thứ 4

16/03/2016

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Thứ 6

18/03/2016

NGHỈ

T4

Thứ 2

21/03/2016

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Ths. Nguyễn Văn Hiệp

Thứ 4

23/03/2016

Giáo dục học nghề nghiệp

Ths. Đoàn Thị Thu

Thứ 6

25/03/2016

Tâm lý & giao tiếp ứng sử SP

TS. Hoàng Thị Hạnh

Thứ 7

26/03/2016

Tâm lý & giao tiếp ứng sử SP

T5

Thứ 2

28/03/2016

Tâm lý & giao tiếp ứng sử SP

Thứ 4

30/04/2016

Giáo dục học nghề nghiệp

Ths. Đoàn Thị Thu

Thứ 6

01/04/2016

NGHỈ

 

T6

Thứ 2

04/04/2016

Giáo dục học nghề nghiệp

Ths. Đoàn Thị Thu

Thứ 4

06/04/2016

Tổ chức quản lý quá trình DH

PGS.TSKH Bùi Loan Thùy

Thứ 6

08/04/2016

Tổ chức quản lý quá trình DH

T7

Thứ 2

11/04/2016

Tổ chức quản lý quá trình DH

Thứ 4

13/04/2016

NC khoa học SP Ứng dụng

Thứ 6

15/04/2016

NC khoa học SP ứng dụng

T8

Thứ 2

18/04/2016

NC khoa học SP ứng dụng

Thi kết thúc chuyên đề ( Thông báo sau)

Ghi chú: Thời khóa biểu có thể thay đổi. Trung tâm sẽ thông báo và điều chỉnh sau.

Chúc anh/chị học tập và đạt kết quả tốt trong khóa học

 Tham khảo chương trình học

          Nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

          Nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ - ĐH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT

Địa chỉ: Số 546 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: (08) 66 57 55 11 - (08) 66 57 55 22 - (08) 66 57 55 33

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TCCN

 

Địa điểm tổ chức: 546 Lê Hồng Phong, P10, Q10, TP.HCM

Đơn vị học:

Phụ trách lớp:

Ms. Dung                     ĐT:  0982.112.489

Ms. Anh                       ĐT:  0938.550.020

Thời gian khai giảng: 22/02/2016

Thời gian học: Học vào ca tối thứ 2 + thứ 4 + thứ 6 ( Từ 18h00 đến 20h30)

<

Bài viết liên quan

Tuần

Thứ

Ngày

Chuyên đề

Giảng viên

Tuần 1

Thứ hai

29/02/2016

Sử dụng PT&CN trong dạy học

Ths. Nguyễn Văn Hiệp

Thứ tư

02/03/2016

Sử dụng PT&CN trong dạy học

Thứ sáu

04/03/2016

Phương pháp và kỹ năng dạy học

Ths. Đoàn Thị Thu

Tuần 2

Thứ hai

07/03/2016

Phương pháp và kỹ năng dạy học

Thứ tư

09/03/2016

Phương pháp và kỹ năng dạy học

Thứ sáu

11/03/2016

Phương pháp và kỹ năng dạy học

Tuần 3

Thứ hai

14/03/2016

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Ths. Nguyễn Văn Hiệp

Thứ tư

16/03/2016

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Thứ sáu

18/03/2016

NGHỈ

Tuần 4

Thứ hai

21/03/2016

Ứng dụng CNTT trong dạy học

Ths. Nguyễn Văn Hiệp

Thứ tư

23/03/2016

Giáo dục học nghề nghiệp

Ths. Đoàn Thị Thu

Thứ sáu

25/03/2016

Tâm lý học & giao tiếp ứng sử SP

TS. Hoàng Thị Hạnh

Thứ bảy

26/03/2016

Tâm lý học & giao tiếp ứng sử SP

Tuần 5

Thứ hai

28/03/2016

Tâm lý học & giao tiếp ứng sử SP

Thứ tư

30/04/2016

Giáo dục học nghề nghiệp

Ths. Đoàn Thị Thu

Thứ sáu

01/04/2016

NGHỈ

 

Tuần 6

Thứ hai

04/04/2016

Giáo dục học nghề nghiệp

Ths. Đoàn Thị Thu

Thứ tư

06/04/2016

Tổ chức quản lý quá trình DH

PGS.TSKH Bùi Loan Thùy

Thứ sáu

08/04/2016

Tổ chức quản lý quá trình DH

Tuần 7

Thứ hai

11/04/2016

Tổ chức quản lý quá trình DH

Thứ tư

13/04/2016

Nghiên cứu khoa học SP ứng dụng

Thứ sáu

15/04/2016

Nghiên cứu khoa học SP ứng dụng

Tuần 8