daotaosupham.com

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

 CHƯƠNG TRÌNH
Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Căn cứ Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Chúng tôi tuyển sinh các lớp học:

  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), bác sĩ chính (hạng II) và bác sĩ (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I), bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) và bác sĩ y học dự phòng (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I), y tế công cộng chính (hạng II) và y tế công cộng (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ cao cấp (hạng I), Dược sĩ chính (hạng II) và Dược sĩ (hạng III).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng II, Dân số viên hạng III và Dân số viên (hạng IV).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng hạng III và Điều dưỡng (hạng IV).
  • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II, Kỹ thuật y hạng III và Kỹ thuật y (hạng IV).


1. Đối tượng và chương trình đào tạo

1.1. Đối tượng:

Chức danh nghề nghiệp Hạng I Hạng II Hạng III Hạng IV
Bác sĩ -Bác sĩ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

-Bác sĩ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên

-Bác sĩ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

-Bác sĩ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên

-Bác sĩ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  
Bác sĩ

Y học

dự phòng

Bác sĩ Y học dự phòng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bác sĩ Y học dự phòng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

Bác sĩ Y học dự phòng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bác sĩ Y học dự phòng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ Y học dự phòng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  
Y tế

công cộng

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  
Dược sĩ -Dược sĩ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dược sĩ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Dược sĩ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dược sĩ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Dược sĩ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  
Dân số viên   -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dân số viên hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-Dân số viên hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Điều dưỡng   -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Điều dưỡng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Điều dưỡng hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Kỹ thuật y   -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Kỹ thuật y III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Kỹ thuật y IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

1.2. Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế của Bộ Y tế.

Cấu trúc chương trình gồm 2 phần với tổng số 240 tiết học trong 6 tuần.

– Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung.

   – Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đào đức nghề nghiệp.

2. Địa điểm, hình thức tổ chức lớp học: Lớp học trực tiếp tại Qúy cơ quan hoặc tại địa phương theo nhu cầu của đơn vị (nếu đủ số lượng học viên/ lớp).

3. Hình thức học: Học online qua phần mềm Zoom Client for Meetings/ hoặc trực tiếp

4. Hồ sơ đăng ký:

   – Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trường);

   – 01 bản photo công chứng văn bằng Đại học và Sau Đại học;

   – 01 bản sao CMND hoặc Căn cước công dân (công chứng);

  – 03 ảnh 3×4 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh)

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm đào tạo VTE – Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ Việt

– Số 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

– Số 10B , Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh , Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

– Số 80 GS1, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.

– Số 105 Lê Sát, Hải Châu, Đà Nẵng

6. Hình thức nộp hồ sơ: Đăng ký trực tiếp hoặc gửi thư về cho trung tâm.

Điện thoại: 0973.745.621 - 0383.339.369 (Call/zalo)

Bài viết liên quan