daotaosupham.com

Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

1. Mục đích chung của khóa học:

-  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

 

2. Nội dung chương trình: 

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

a) Chương trình gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia thành 3 phần chính:

Phần 1: KIẾN THỨC CHUNG 116 tiết

Chuyên đề 1    Nhà nước trong hệ thống chính trị

Chuyên đề 2    Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Chuyên đề 3    Công vụ, công chức

Chuyên đề 4    Đạo đức công vụ

Chuyên đề 5    Thủ tục hành chính nhà nước

Chuyên đề 6    Quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước

Chuyên đề 7    Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 8    Cải cách hành chính nhà nước

 

Phần II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ 32 tiết

Chuyên đề 9    Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

 

Phần III: KỸ NĂNG 112 tiết

Chuyên đề 10  Quản lý thời gian

Chuyên đề 11  Kỹ năng giao tiếp

Chuyên đề 12  Quản lý hồ sơ

Chuyên đề 13  Kỹ năng làm việc nhóm

Chuyên đề 14  Kỹ năng soạn thảo văn bản

Chuyên đề 15  Kỹ năng viết báo cáo

Chuyên đề 16  Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

Phần IV: HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG VÀ ĐI THỰC TẾ 60 tiết

  

3. Đối tượng: Cán  bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại các cơ sở của trung tâm hoặc tại đơn vị ( nếu có nhu cầu)

5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

6. Học phí:

Học viên đăng ký lẻ là 4.000.000đ giảm còn 3.500.000đ khi đăng ký trước ngày khai giảng (Học tại trung tâm )

 

Lưu ý: Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch

chuyên viên, chuyên viên chính là điều kiện bắt buộc phải có để thi công

chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Và Công Nghệ Việt

- Địa chỉ :

Số 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở 2: 10B Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

+  Tại Bình Dương: 80 GS1 - P. Đông Hòa - Tx. Dĩ An - Bình Dương

          (cách Big C Dĩ An 250m)

+ Tại Đà Nẵng: Số 105 Lê Sát, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

+ Tại các địa chỉ khác xin vui lòng liên hệ

Hotline: 0938.855.452 - 0973 745 621                       

 

Bài viết liên quan