daotaosupham.com

Mẫu chứng chi nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

MẪU CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

 

Mặt trước:

Chú ý từ năm 2019 mẫu bên dưới là mới nhất đối với chương trình nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ Cao đẳng nghề.

 


Mặt sau:

 


  


Bài viết liên quan