daotaosupham.com

Dành cho HV

TRUNG TÂM SƯ PHẠM VTE

   

Các chương trình nghiệp vụ mầm non:


mark  Nghiệp vụ sư phạm mầm non


mark  Nghiệp vụ hiệu trưởng mầm non


mark Nghiệp vụ quản lý trường mầm non


mark Nghiệp vụ bảo mẫu mầm non


mark Nghiệp vụ cấp dưỡng mầm non

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tìm hiểu về các khóa học sư phạm:

mark  Nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

mark  Nghiệp vụ sư phạm giảng viên Cao đẳng - Đại học

mark Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

mark Nghiệp vụ sư phạm mầm non

mark Nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

 ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Liên hệ để biết thêm thông tin: 0973 745 621 - 0938 855 452