daotaosupham.com

Câu hỏi ôn tập chương trình nghiệp vụ sư phạm TCCN

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TCCN

 

Môn học: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Câu hỏi 1: Những khó khăn, trở ngại khi ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học, hướng khắc phục

Câu hỏi 2: Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy – học

Câu hỏi 3: Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy – học

Câu hỏi 4: Các cách tìm kiếm thông tin trên mạng internet? Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet và các tiêu chí thường được sử dụng.

Môn học: Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học

Câu hỏi 1: Vai trò, chức năng của phương tiện và công nghệ dạy học đối với hoạt động dạy và học.

Câu hỏi 2: Các yêu cầu chung đối với các phương tiện và công nghệ dạy học

Câu hỏi 3: các biện pháp sử dụng phương tiện và công nghệ để tăng hiệu quả dạy học

Câu hỏi 4: Nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ dạy học


Ghi chú: Câu hỏi ôn tập không phải là câu hỏi thi cuối khóa.

Bài viết liên quan