daotaosupham.com

Câu hỏi ôn tập chương trình quản lý mầm non

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

KHÓA K3/2016

Module 1 : Đường lối phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam

1. Hãy phân tích thực trạng nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua? Chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng ấy.

2. Xu hướng phát triển giáo dục thế giới hiện nay là gì?

3. Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2020.Tại sao nói “Đổi mới quản lý giáo dục” là giải pháp đột phá?

4. Hãy đánh giá thực trạng thực hiện giải pháp “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”  ở bậc mầm non theo định hướng trong “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 – 2020” hiện nay. Từ đó, anh/ chị hãy đề xuất các kiến nghị để giáo dục mầm non thực hiện tốt giải pháp trên.

Module 2 : Quản lý chuyên môn trong trường mầm non

1. Anh/chị hãy trình bày những đặc điểm riêng của quản lí giáo dục mầm non. Giải thích tại sao quản lí giáo dục mầm non lại có những đặc điểm đó?

2. Với vai trò là chủ trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?

3. Anh/ chị hãy xác định cấu trúc của hoạt động quản lý và giải thích luận điểm: “Quản lý vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật và là một nghề”.

4. Với vai trò là một cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục mầm non,anh/chị sẽ ứng phó như thế nào với những thay đổi của ngành?  Cho ví dụ minh hoạ.

Module 3 : Quản lý hành chính Nhà nước về giáo dục và đào tạo

1. Hãy nêu các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục?

2. Theo bạn cần vận dụng các nguyên tắc quản lý giáo dục vào trường mầm non như thế nào cho hiệu quà?

3. Trình bày nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo? Phân tích một nội dung mà bạn tâm đắc nhất.

4. Chất lượng giáo dục là gì? Tại sao phải quan tâm đến chấtlượng giáo dục? Với tư cách là cán bộ quản lý ở cơ sở giáo dục mầm non, anh/chị mong muốn chất lượng giáo dục tại  đơn vị mình như thế nào?

Module 4 : Quản lý nhà trường

1. Hãy nêu các biện pháp tạo bầu không khí sư phạm lành mạnh trong trường mầm non?

2. Tác dụng của công nghệ thông tin đối với giáo dục ? Những khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy?

3. Với vai trò là người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, anh/chịhãy xác định những tiêu chuẩn (năng lực và phẩm chất) đối với người cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục.  Hãy trình bày cơ sở để xác định các tiêu chuẩn trên.

4. Phân tích các nội dung chủ yếu về xây dựng quy chế chi tiêunội bộ ởtrường học.

5. Anh/ chị hãy phân tích các giai đoạn xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục tại một đơn vị. Cho ví dụ minh họa.

Module 5 : Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non

1. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.

2. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.

3. Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họpthành công?

4. Phân tích các phong cách lãnh đạo cơ bản theo quan điểm của Kurt Lewin.Cho ví dụ minh họa

Ghi chú: Câu hỏi ôn tập không phải là câu hỏi thi kết thúc khóa học

Tham khảo các chương trình nghiệp vụ mầm non

        Nghiệp vụ sư phạm mầm non

        Nghiệp vụ hiệu trưởng mầm non

        Nghiệp vụ quản lý trường mầm non

        Nghiệp vụ bảo mẫu mầm non

        Nghiệp vụ cấp dưỡng mầm non

Đăng ký học trực tuyến. Giảm 100k Khi đăng ký khóa học tại đây

Bài viết liên quan