daotaosupham.com

Câu hỏi ôn tập Lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ - ĐH K3/2016

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CĐ - ĐH K3/2016

Môn: Tâm lý học (đại cương + dạy học đại học) + Giao tiếp

 1. Bằng những kiến thức đã học, anh (chị) hãy cho biết vai trò của những yếu tố tâm lý tích cực đối với người giảng viên khi lên lớp?
 2. Tại sao nói: Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể? Nêu ứng dụng sư phạm cho nhận định này?
 3. Thế nào là giao tiếp sư phạm? Hãy phân tích một số kỹ năng tạo hứng thú với buổi học của giảng viên? Cho ví dụ minh họa

Môn: Kỹ năng dạy học đại học

 1. Phương pháp dạy học tích cực, lợi ích của phương pháp dạy học tích cực đem lại?
 2. Yêu cầu đối với giảng viên đại học là gì? Trình bày một số nguyên tắc trong giảng dạy đại học?
 3. Phân biệt dạy học truyền thống và dạy học tích cực.

Môn: Sử dụng phương tiện và công nghệ

 1. Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet? Các tiêu chí khi đánh giá thông tin trên internet?
 2. Các nguyên tắc đảm bảo sử dụng hiệu quả phương tiện và công nghệ trong dạy học ?

Môn: Giáo dục học TG và Việt Nam

 1. Các quan điểm về phát triển giáo dục đại học trên thế giới hiện nay là gì?
 2. Nếu giả sử anh (chị) là Bộ trưởng giáo dục và đào tạo, Anh/Chị có những quyết sách gì để nâng cao chất lượng đào tạo đại học Việt Nam hiện nay?

Môn: Đánh giá trong giáo dục đại học

 1. Hiểu thế nào là đánh giá trong giáo dục đại học?  Nêu các tiêu chuẩn đánh giá trường đại học?
 2. Vì sao phải đánh giá kết quả học tập của sinh viên? Kể tên các phương pháp đánh giá kết quả học tập mà anh chị biết?

Môn: Giáo dục học đại cương

 1. Vì sao nói “Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt”?
 2. Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách? cách? Bằng kiến thức của mình, anh/ chị hãy lý giải tại sao có những cặp song sinh có cùng hoàn cảnh sống, môi trường giáo dục nhưng lại có nhân cách khác nhau?
 3. Kể tên các nguyên lý giáo dục?  

                       ĐĂNG KÝ HỌC

 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng,đại học TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan