daotaosupham.com

Câu hỏi ôn tập lớp Quản Lý Mầm Non thi tháng 1/2018

CÂU HỎI ÔN TẬP

MODULE 1: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 1. Những thành tựu của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?
 2. Tại sao nói: “Đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá”? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.
 3. Tại sao nói: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý” là giải pháp then chốt? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.

 MODULE 2: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

 1. Anh/chị hãy trình bày những đặc điểm riêng của quản lí giáo dục mầm non. Giải thích tại sao quản lí giáo dục mầm non lại có những đặc điểm đó?
 2. Với vai trò là chủ trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?
 3. Với vai trò là một cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục mầm non,anh/chị sẽ ứng phó như thế nào với những thay đổi của ngành? Cho ví dụ minh hoạ.

MODULE 3: QUẢN LÝ HCNN VỀ GDĐT

 1. Nêu nhiệm vụ và quyền của nhà giáo? Cho ví dụ cụ thể.
 2. Phân tích các phương pháp đánh giá trong GDMN
 3. Phân tích nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo?

MODULE 4: QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

 1. Hãy phân tích các kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN?

Cho ví dụ cụ thể?

 1. Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường.

Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?

 1. Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?

MODULE 5: KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

 1. Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?
 2. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.
 3. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.

 

Bài viết liên quan