daotaosupham.com

Lịch thi và câu hỏi ôn tập lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH, CĐ

LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ĐH, CĐ 

THÔNG BÁO : Lớp nghiệp vụ sư phạm ĐH, CĐ thi ngày 8/12/2019

 

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Tâm lý dạy học đại học 8h - 9h Học viên được sử dụng tài liệu, mỗi chuyên đề làm trong thời gian 60 phút
2 Lý luận dạy học đại học 9h15 - 10h15
3 Giáo dục học Thế Giới và Việt Nam 10h30-11h30
4 Phát triển chương trình & tổ chức quá trình đào tạo 13h-14h
5 Giáo dục học đại cương 14h15-15h15
6 Sử dụng phương tiện trong dạy học đại học 16h-17h
7  Đánh giá trong dạy học đại học Làm tại nhà
8 Tâm lý học đại cương Làm tại nhà
9 Nâng cao chất lượng tự học Làm tại nhà
10 Phương pháp nghiên cứu khoa học Làm tại nhà

Lưu ý:                

– Học viên có HĐ giảng dạy tại các trường đại học được miễn thi 4 môn:

  1. Giáo dục học đại cương
  2. Tâm lý học đại cương
  3. Nâng cao chất lượng tự học
  4. Phương pháp nghiên cứu khoa học

– Học viên có chứng chỉ lý luận dạy học đại học được miễn môn:

 Lý luận dạy học đại học       

– Học viên chưa nộp hồ sơ, vui lòng bổ sung:               

+ Bằng đại học trở lên photo công chứng        

+ CMND photo  công chứng

+ 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)   

+ 01 Hợp đồng lao động công chứng (nếu có)        

  Hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 08/12/2019

– Học viên khi đi thi mang theo phiếu thu và CMND


CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CĐ – ĐH

MÔN: TÂM LÝ DẠY HỌC ĐẠI HỌC  (1)

1. Theo anh (chị) chất lượng trọn vẹn của một giờ dạy phụ thuộc vào những kỹ năng nào?
a) Phân tích nội dung của các kỹ năng đó
b) Thông qua các kỹ năng đó anh (chị) đã có được những kỹ năng nào?

2. Việc dự kiến các hoạt động mà người học sẽ tiến hành trong giờ học để lĩnh hội tri thức dưới sự tổ chức và hướng dẫn của thầy.

a/. Theo anh (chị) thuộc thành tố tâm lý nào của hoạt động dạy?

b/. Phân tích nội dung thành tố đó và rút ra ý nghĩa quan trọng trong nghề nghiệp của mình.

MÔN: LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC (2)

 1.Dựa trên các vấn đề cơ bản về lý luận dạy học đại học, hãy cho biết những quan điểm sau đây có hợp lý hay không và giải thích tại sao (trình bày ngắn gọn và đầy đủ):

a.Các nhiệm vụ dạy học đại học quyết định nội dung dạy học đại học. 

b.“Thống nhất giữa hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động học của sinh viên” là quy luật cơ bản trong dạy học đại học.

c.Quá trình dạy học đại học về bản chất là quá trình truyền tải tri thức đơn thuần từ giảng viên cho sinh viên. 

2.Anh (chị) nhận định như thế nào về cách thức đánh giá giảng viên thông qua dự giờ và phiếu khảo sát của sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học?

MÔN: GIÁO DỤC HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM (3)

1.Theo anh (chị) giáo dục đại học Việt Nam hiện nay đang gặp phải những vấn đề gì? Đề xuất hướng giải quyết những vấn đề đó?

2.Anh (chị) hãy trình bày các mô hình quản lý trường đại học trên thế giới?

3. Trình bày xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới?

4.Trình bày một số quan điểm về phát triển giáo dục đại học trên thế giới hiện nay?

5.Giả sử với tư cách là Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, Anh/Chị có những quyết sách gì để nâng cao chất lượng đào tạo đại học Việt Nam hiện nay?

 


 MÔN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (4)

1.Nêu các bước thiết kế chương trình đào tạo? Theo Anh/Chị, tại sao các trường cao đẳng, đại học phải tiến hành bước khảo sát nhu cầu chương trình đào tạo?

2.Trong quy trình thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo tích hợp đáp ứng chuẩn đầu ra theo hướng CDIO, (Các) bước nào là quan trọng nhất? Cho biết lý do?.

3.Hãy viết ra 4 chuẩn đầu ra của môn học (về kiến thức, về kỹ năng và về thái độ) cho một môn học mà anh/chị đảm nhận giảng dạy. Chỉ rõ phương pháp dạy và học để đạt được nhhững chuẩn đầu ra trên? chỉ rõ cách thức kiểm tra – đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra đó?.

4.Hãy chọn 1 học phần/môn  học thuộc CTĐT trình độ đại học (có thể là học phần/môn học mà Anh/Chị đã từng học hoặc đang/sẽ giảng dạy):

2.1. Viết ra 4  chuẩn đầu ra của môn học/học phần đó (gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ)

2.2. Chỉ rõ phương pháp dạy và học để đạt được từng chuẩn đầu ra đã nêu ở 2.1

2.3. Chỉ rõ cách thức kiểm tra – đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra đã nêu ở 2.1.


5.Trong qui trình thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo tích hợp đáp ứng chuẩn đầu ra theo hướng CDIO, hãy: kể tên các bước trong quy trình; phân tích vai trò của bước “Khảo sát các bên có liên quan”.


 

MÔN: ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI HỌC  (5)

 1. Anh / chị hãy nêu các phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên hiện nay?, theo anh/ chị phương pháp nào là phù hợp nhất, vì sao?

2. Hãy trình bày ngắn gọn quan điểm về các nhận định sau đây:

a. Cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học.

b. Về phương pháp đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên, Giảng viên nên sử dụng thống nhất 1 phương pháp để đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

3. Hãy phân tích mục tiêu và nội dung kiểm tra – đánh giá (tổng kết) đối với một môn học mà anh (chị) đã/đang/sẽ phụ trách giảng dạy.(Lưu ý: Kết quả phân tích phải được tổng hợp trên "Bảng đặc tính nội dung kiểm tra")

4.Anh/ Chị hiểu thế nào về đánh giá trong giáo dục đại học?

Tình huống: sau khi tiến hành đánh giá các bài kiểm tra của sinh viên, giảng viên nộp điểm thi của sinh viên lại Khoa/ Bộ môn. Anh/ chị hãy sử dụng khái niệm đánh giá trong giáo dục đại học để phân tích tình huống trên.


5. Tại sao phải đánh giá kết quả học tập của sinh viên


 

MÔN: SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY HỌC ĐẠI HỌC (6)

1.Để sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật trong quá trình dạy học, người giảng viên cần tuân theo nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc đó ?

2.Vị trí, vai trò của phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy – học?

3.Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet? Các tiêu chí khi đánh giá thông tin trên internet?

4.Trình bày yêu cầu chung và quy trình khi thiết kế bài trình chiếu bằng powerpoint

 


 

MÔN: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (7)

1. Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen/ Gần đèn thì rạng”
a)Theo anh (chị) bản chất nào của hiện tượng tâm lý người lý giải được nhận định trên?
b) Phân tích nội dung bản chất của hiện tượng tâm lý đó. Rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sư phạm sau này của mình.

2.  Ngạn ngữ Pháp có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”
a) Theo anh (chị) bản chất nào của hiện tượng tâm lý người lý giải được nhận định trên?
b) Phân tích nội dung bản chất của hiện tượng tâm lý đó. Rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sư phạm sau này của mình.

3. ''Mỗi lần ngã là một lần bớt dại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần''

 a) Theo anh (chị) bản chất nào của hiện tượng tâm lý người lý giải được nhận định trên?

b) Phân tích nội dung bản chất của hiện tượng tâm lý đó. Rút ra ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sư phạm sau này của mình.


MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   (8)

1.Để sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật trong quá trình dạy học, người giảng viên cần tuân theo nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc đó ?

2.Vị trí, vai trò của phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy – học?

3.Vì sao phải đánh giá thông tin trên internet? Các tiêu chí khi đánh giá thông tin trên internet?

4.Trình bày yêu cầu chung và quy trình khi thiết kế bài trình chiếu bằng powerpoint

5.Vẽ sơ đồ và giải thích chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng?

6. Anh/chị hãy xây dựng khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho một vấn đề còn hạn chế, bất cập nào đó trong dạy học mà anh/chị quan tâm. ( Lưu ý: áp dụng quy trình đã học; nộidung tối thiểu cần trình bày được: hiện trạng, giải pháp thay thế, vấn đề nghiên cứu, thiết kế, đo lường) MÔN: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG. (9)

1.Trình bày 04 (bốn) kết luận sư phạm mà anh/chị quan tâm vận dụng trong quá trình dạy học trên cơ sở phân tích các nguyên tắc giáo dục đã học trong chuyên đề Giáo dục học đại cương.

2.Vì sao nói “Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt”

3.Trong 4 yếu tố gồm: giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và tự giáo dục, yếu tố nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự hình thành và phát triển nhân cách? Tại sao?

4.Kể tên các nguyên lý giáo dục?

5. Anh/ Chị hiểu thế nào về đánh giá trong giáo dục đại học? Tình huống: sau khi tiến hành đánh giá các bài kiểm tra của sinh viên, giảng viên nộp điểm thi của sinh viên lại Khoa/ Bộ môn. Anh/ chị hãy sử dụng khái niệm đánh giá trong giáo dục đại học để phân tích tình huống trên. 

6. Tại sao phải đánh giá kết quả học tập của sinh viên? 


 

MÔN:  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC (10)

1.Thế nào là tự học? hướng dẫn phương pháp tự học? có các hình thức tự học nào?

2.Để sinh viên tự học một cách hiệu quả cần dạy cho sinh viên những gì?

Bài viết liên quan