daotaosupham.com

THÔNG BÁO LỚP HIỆU TRƯỞNG MẦM NON K43

LỊCH THI LỚP HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

Thi ngày 26/07/2020 Bắt đầu thi từ 7h30

STT

Tên Module

Thời gian

1

Một số vấn đề lý luận về QLGD và QL GDMN

7h30-8h30

2

Nội dung và biện pháp quản lý mầm non

8h35-9h35

3

Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường MN

9h40-10h40

4

Tâm lý học quản lý

13h30-14h30


 

 

Lưu ý:

 Học viên khi đi thi mang theo phiếu thu, Chứng minh nhân dân

Anh/chị nào còn thiếu học phí, hồ sơ yêu cầu bổ sung trước ngày thi.

Hạn cuối nộp hồ sơ và học phí: ngày 25/07/2020  

(Hồ sơ gồm: 1 Bằng tốt nghiệp sư phạm mầm non photo công chứng, 1 CMND photo công chứng và 2 ảnh 3×4)

Xin cảm ơn! 


CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

 

Chuyên đề: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QLGD VÀ QL GDMN

  1. Bạn hãy thiết lập sơ đồ hệ quản lý trong một trường hoặc một nhóm lớp mà bạn đang học tập hoặc đang làm việc.
  2. Trong thực tiễn công tác QLGD, quản lý  trường mầm non tại sao để trở thành người QL thành công cần phải có Tài, Tầm, Tâm?
  3. Hiệu trưởng được phụ huynh phản ánh con họ bị giáo viên đánh và để lại dấu vết trên người. Phụ huynh muốn Hiệu trưởng kỷ luật người giáo viên kia. Nếu là Hiệu trưởng bạn sẽ vận dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục nào để xử lý tình huống trên. Nêu cách xử lý của Hiệu trưởng.
  4. Nêu các chức năng trong QL GDMN? Trong công tác QL trường MN  đ/c đã vận dụng triệt để các chức trên như thế nào?   

 

Chuyên đề: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MẦM NON

  1. Hãy phân tích các kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN?

Cho ví dụ cụ thể?

 2.Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường.

Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?

3. Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?


Chuyên đề: KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

  1. Anh/chị hãy phân tích một kĩ năng mà anh/chị thấy cần thiết nhất đối với bản thân và vị trí công tác hiện tại của mình.
  2. Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?
  3. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.
  4. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.


Chuyên đề: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

  1. Phân tích các kỹ năng quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học.

Người hiệu trưởng phải làm gì để đáp ứng yêu cầu về kỹ năng quản lý?

 2. Phân tích các thuộc tính tâm lý trong tâm thế quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học.

Người hiệu trưởng phải làm gì để chuẩn bị tốt tâm thế quản lý?

3.Phân tích những yêu cầu tâm lý – giáo dục của việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa bằng thực tiễn công tác quản lý của người hiệu trưởng trong trường học.

Người hiệu trưởng phải làm gì để thực hiện tốt các yêu cầu khi ra quyết định quản lý?

 

 

Bài viết liên quan