daotaosupham.com

THÔNG BÁO LỚP QUẢN LÝ MẦM NON K43

LỊCH THI LỚP QUẢN LÝ MẦM NON

Thi ngày 02/08/2020 Bắt đầu thi từ 7h30

STT

Tên Module

Thời gian

1

Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo VN

7h30- 8h30

2

Lãnh đạo và quản lý

8h35-9h35

3

Quản lý hành chính nhà nước về GDĐT

9h40-10h40

4

Quản lý Nhà trường

13h-14h00

5

Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường MN

14h10-15h10

 

Lưu ý:

 Học viên khi đi thi mang theo phiếu thu, Chứng minh nhân dân

 Học viên không nộp đủ học phí và hồ sơ sẽ không được thi vào đợt này.

Hạn cuối nộp hồ sơ và bổ sung học phí: ngày 26/07/2020.    

(Hồ sơ gồm: 1 Bằng tốt nghiệp cấp 3 trở lên photo công chứng, 1 CMND photo công chứng và 2 ảnh 3×4)

Dưới đây là câu hỏi ôn tập, Trung tâm chúc anh chị đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi!

Mọi chi tiết về liên hệ 0938.855.452 để được hỗ trợ!

 

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP QUẢN LÝ MẦM NON

 

MODULE 1: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

1)    Những thành tựu của giáo dục và đào tạo Việt Nam  trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?

2)    Tại sao nói: “Đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá”? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.

3)    Tại sao nói: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý” là giải pháp then chốt? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.

4)    Những yếu kém của giáo dục và đào tạo Việt Nam  trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?

 

 MODULE 2: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

1)    Khái niệm về lãnh đạo là gì? Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý?

2)    Hãy trình bày và phân tích 3 phong cách lãnh đạo của K.Lewin? Cho ví dụ minh hoạ của mỗi phong cách lãnh đạo.

3)    Trong một cuộc họp bàn về chuyến du lịch cuối năm cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trường mầm non ABC. Có nhiều ý kiến đề xuất đi các địa điểm khác nhau, một số người muốn đi biển Nha Trang, một số khác muốn đi Đà Lạt, có nhóm thì muốn đi Phú Quốc và có nhóm đề nghị đi Phan Thiết... Mọi người bàn luận và không thống nhất đươc nên đi điểm nào. Nếu bạn là người Chủ trường, bạn sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên?

4)    Với vai trò là chủ trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?

 

MODULE 3: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GDĐT

1)    Nêu nhiệm vụ và quyền của nhà giáo (theo luật Giáo dục 2019)?

2)    Phân tích các phương pháp đánh giá trong GDMN

3)    Phân tích nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo?

4)    Nêu nhiệm vụ và quyền của người học (theo luật Giáo dục 2019)?

 

MODULE 4: QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

1)    Hãy phân tích các kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN?

Cho ví dụ cụ thể?

2)    Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường.

Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?

3)    Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?

 

MODULE 5: KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

1)    Anh/chị hãy phân tích một kĩ năng mà anh/chị thấy cần thiết nhất đối với bản thân và vị trí công tác hiện tại của mình.

2)    Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?

3)    Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.

4)    Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.

 

Bài viết liên quan